Artikels vorige website

Hier vind je de artikels van de vorige website. Mogen we je er wel op wijzen dat de contact informatie in deze artikels en data waarnaar verwezen wordt niet meer up-to-date is. Om de meest recente informatie te vinden kan je buiten het archief terecht.

Doelstellingen

De basisdoelstelling van de ouderraad  is de samenwerking tussen school en ouders bevorderen. De opvoeding op school en thuis moeten immers wat in de zelfde richting kijken. Voor een ideale samenwerking is een positieve sfeer, waarin de leerkrachten en de directie bereid zijn open te staan voor de inbreng van de ouders, noodzakelijk.
Wij ouders willen vooral ondersteunend en complementair  meewerken; daar waar de pedagogische opdracht van de leerkrachten stopt, begint onze taak. Een goede communicatie met de nadruk op ‘het ter beschikking stellen’ van hulp en informatie, staan centraal. Zo kan er een sfeer van wederzijds vertrouwen tussen ouders en leerkrachten  groeien.  Pas dan zal er werkelijk op mekaar beroep worden gedaan.
En kunnen we samen bouwen aan een meer democratischer onderwijs, meer gericht naar waar wij willen kijken.
Willen we niet, samen met de school, onze kinderen de kans geven om op te groeien tot toffe volwassenen ?

De school kan op veel manieren worden bijgestaan. Hiervoor hebben wij ons in een aantal werkgroepen verdeeld.

Werkgroep feestcomité
Zoals je in de activiteitenkalender zal zien is hier werk aan de winkel. Enkele voorbeelden: bijdrage voor de Sint, frieten met carnaval, paaseieren met …,
Daarnaast activiteiten organiseren om geld binnen te brengen: schoolkalender, lentewandeling, eetdag,…

Werkgroep verfraaiing
Tijdens het schooljaar 2005-2006 is de speelplaats van de kleuters grondig aangepakt. Samen met de juffen en de directie werd de speelplaats herontworpen. Meer groen, een grote buis, een klimmuur een touwenparkoers,een zandbak,…
Volgend jaar beginnen we aan een herinrichting van de speelplaats bij de lagere school. Daar zullen ook de leerlingen  mee aan het project werken.

Werkgroep pedagogische ondersteuning
Deze werkgroep heeft een databank samengesteld, waarop de leerkrachten als ze dat wensen kunnen beroep doen. Ouders of grootouders die de school pedagogisch willen ondersteunen, worden hierin vermeld.
Het gaat hier niet om specialisten, maar bijvoorbeeld ouders die graag een verhaaltje komen vertellen in de kleuterschool, of mensen die door hun hobby of beroep iets tofs kunnen en willen komen uitleggen, als de school daarop beroep wil doen. 

Werkgroep verkeer 
De mensen uit deze werkgroep zijn geen verkeersspecialisten, maar zij ijveren voor veilige schoolroutes en verkeersveilig gedrag van ouders en kinderen.

Dit schooljaar werd een knelpuntenonderzoek uitgevoerd, de resultaten hiervan werden reeds besproken met de gemeente en de politie.  In samenwerking met deze instanties zal naar een mogelijke oplossing gezocht worden voor de knelpunten die uit het onderzoek zijn gebleken. Daarnaast plant deze werkgroep enkele acties om verkeersveilig gedrag te stimuleren : het aanbieden van fluohesjes, aanspreken van wildparkeerders, aanmoedigen van juist parkeren, de parking ‘bezetten’ met een koffietent op de autoluwe schooldag, organiseren van een ouderavond omtrent verkeers(on)veiligheid,….

Werkgroep gezondheid
De minister van onderwijs vraagt dat iedere school een gezondheidsplan opstelt.  Deze werkgroep, die nog moet opgericht worden, zal de school hierin ondersteunen.  Het gaat hier om gezondheid met grote G: gezonde voeding, pestgedrag, milieu,… Hiervoor worden zeker ook nog medewerkers gezocht : mensen die omtrent dit onderwerp opzoekwerk willen doen om zo de acties in de school  te ondersteunen.

Vorig jaar besloot de ouderraad, in samenspraak met de schooldirectie, te investeren in een boarding-voetbalveld.

Een paar sterke mannen hebben samen de handen uit de mouwen gestoken en gezorgd voor de plaatsing van het boarding-voetbalveld op de speelplaats van de lagere school.

Na verschillende dagen hard werken, met veel bloed, zweet en tranen (en een paar frisse pintjes) werd begin oktober de laatste hand gelegd aan het project.

Dit initiatief werd door de leerlingen van de lagere school uiteraard met veel enthousiasme onthaald.

 Hierbij willen we ook een extra dankwoordje richten aan de firma Super Heist Beton voor de levering van de beton aan een "ouderraad-prijs".

100 4123   100 4124

100 4129   100 4135

100 4136   img-20121002-00047

img-20121002-00048

Hoe het gegroeid is...

Leden: Joos Laeremans, Juf Riet, Juf Caroline

Tijdens het schooljaar 2005-2006 gingen ouders van de ouderraad samen met enkele juffen rond de tafel zitten omtrent de speelplaats van de kleuters. De kleuterjuffen vroegen een nieuwe zandbak, een grote buis…

image001 image003 

We staken de koppen bij mekaar en bouwden samen een heus touwenparcours, een grote buis met een houten platform er bovenop, 2 glijbanen., een klimmuur en een nieuwe zandbak.

Hiervoor werd een gedeelte van de bestrating weggenomen en tussen de speeltuigen werd er gras gezaaid.

image004 image006

Samen zullen ze ook starten met het volgende grote project; de speelplaats van de lagere school.  De ideeën van de leerlingen van de lagere school werden verzameld en er werd een nieuw plan uitgewerkt om ook daar de speelplaats te vernieuwen.

Omwille van verbouwingswerken, die werden aangekondigd door het schoolbestuur, waren we genoodzaakt de plannen uit te stellen en te wijzigen.  Er moet immers voldoende ruimte blijven om werfverkeer mogelijk te maken.

Tijdens het schooljaar 2008-2009 (nu we al concreter weten wat en hoe) werd er door de werkgroep ‘verfraaiing’ beslist dat we achteraan op de speelplaats (geen werfverkeer nodig) al zouden beginnen met gewijzigde plannen: een touwenparcours in blok werd ontworpen. In blok omdat we direct dus niet heel de speelplaats ter beschikking hebben. Ook de fietsenrekken zouden een nieuwe overkapping krijgen.  Later, als de verbouwingen aan het schoolgebouw gedaan zijn volgt de rest van de speelplaatsvernieuwingen.

image009

Op 5 november stonden reeds vroeg in de ochtend enkele leden van de ouderraad paraat om de schoolpoort en omheining te versieren. Op die manier wilden we de nieuwe kleuters op een fleurige manier welkom heten op hun nieuwe school. De ouderraad voorzag slingers, ballonnen en zorgde voor twee mooie spandoeken. Het geheel zag er kleurrijk en feestelijk uit.

De schooldirectie voorzag tevens een nieuwe omheining en nieuwe poort. Hierdoor werd het zowel een feestelijke inwijding van de vernieuwing als een mooie verwelkoming en dit voor de nieuwe kindjes alsook voor de andere kindjes die terugkwamen uit vakantie.

Uit de reacties van de kindjes en hun ouders konden we echt wel opmaken dat het zeer 
geapprecieerd werd. 

dsc02482   dsc02483   dsc02484 

dsc02485  dsc02486

dsc02489

Sinds het  schooljaar 2005-2006 zet de ganse school zich in voor de verkeersveiligheid van de kinderen.  
We werken aan de schoolomgeving, de verkeersopvoeding en de samenwerking met gemeente, ouders, …


De provincie Antwerpen beloont verkeersactieve scholen; we kregen de kans  nieuwe fietsenrekken aan te kopen met subsidiegeld.  
Het laatsen ervan gebeurde door enkele vrijwilligers.

image001

image002 image004
image010

De mensen uit deze werkgroep zijn geen verkeersspecialisten, maar zij ijveren voor veilige schoolroutes en verkeersveilig gedrag van ouders en kinderen.
Tijdens het schooljaar 2005-2006 werd een knelpuntenonderzoek gedaan op Ter Veste. Dit onderzoek wordt nog steeds opgevolgd door de werkgroep verkeer. In samenwerking met politie en gemeente zal naar een mogelijke oplossing gezocht worden voor de knelpunten die uit het onderzoek zijn gebleken. 
Daarnaast plant deze werkgroep enkele acties om verkeersveilig gedrag te stimuleren : het aanbieden van fluohesjes, aanmoedigen van juist parkeren, de parking ‘bezetten’ met een koffietent op de autoluwe schooldag, organisatie fietspooling, …

 

Ben jij een ouder die zich mee wil inzetten voor onze verkeersactiviteiten en wil je voortaan aansluiten bij onze bijeenkomsten, stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken."> Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Leden: Mady Dierickx, juf Katrien, juf Véronique, Rommers Ils, Karolien Olaerts,...

Lverkeersactief

Ter Veste kreeg een 10/10 voor

verkeersinitiatieven tijdens het

schooljaar 2009 - 2010

 

We gaan voor dit schooljaar 2011-2012 eveneens

 een nieuw dossier inleveren. We zijn met onze school

 al 4 jaar geselecteerd voor dit label.

Dit is een verdienste die uitgereikt wordt door de provincie Antwerpen aan scholen die uitgebreid kunnen bewijzen dat ze werken rond 3 pijlers; nl.

  • verkeerslessen vanaf de kleuterschool tot en met het 6de leerjaar
  • veilige schoolomgeving
  • ouderbetrokkenheid

Jaarlijks wordt er een autoluwe schooldag georganiseerd door de school in samenwerking met de ouderraad. Die dag wemelt het altijd van de (fluorescerende) kindjes met de fiets of te voet. Op de parking wordt koffie geschonken aan alle ouders die te voet of met de fiets naar school kwamen. Het is een heel aangenaam babbelmoment.   

Vanaf 2007 kunnen alle leerlingen deelnemen aan de fietspooling. De organisatie ervan werd in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde uitgewerkt.

Fietspooling is een kleine, duidelijk herkenbare groep kinderen die onder begeleiding van een volwassene (een ouder, grootouder of andere vrijwilliger) naar school fietst.

Vorig schooljaar werd reeds één route gereden:

Deze route start in de Demer en gaat langs de Dieperstraat via een binnenweg naar de Limberg. De route loopt verder langs een kleine binnenweg naar de Vest. De poolers bereiken de school aan de kant van de chirolokalen. Dit kon reeds 3 dagen per week, nl. op dinsdag, woensdag en donderdag.

Voor de begeleiding konden we rekenen op vrijwilligers: Nikky Wouters, Nathalie Steemans, Greet Bries en Véronique Van Maroey. 

Op deze manier kan de fietspooling groeien en het aantal auto’s aan de schoolpoort verminderen. Doordat de fietspoolers in groep fietsen, vallen ze goed op in het verkeer, waardoor de andere weggebruikers meer rekening met hen moeten houden.  De kinderen krijgen dus de kans om op een veilige manier zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Verder zorgt fietsen voor een dagelijkse portie extra beweging en het is goed voor het milieu!!

image003 image005